Τελευταία Γεγονότα

Δε βρέθηκαν γεγονότα
Home Πιστοποιήσεις CELI Νέα και Ανακοινώσεις Εξετάσεις CELI - Νοέμβριος 2014
Εξετάσεις CELI - Νοέμβριος 2014 PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2013 08:04

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

CELI
 

Η εγγραφή στις εξετάσεις CELI για ενήλικες επιτρέπεται μόνο μετά τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας. Κάτω από αυτό το όριο, από το 13ο έτος της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου, μπορεί κανείς να εγγραφεί στις εξετάσεις CELI Εφήβων.

Για τα CELI εφήβων προβλέπεται μια εξεταστική περίοδος ανά έτος κατά το μήνα Μάιο. Η μορφή των εξετάσεων δεν αλλάζει, διαφέρει όμως το περιεχόμενο.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε περισσότερα από ένα επίπεδο κατά την ίδια εξεταστική περίοδο και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και στα δυο μέρη της εξέτασης (γραπτό/προφορικό). Σε αντίθετη περίπτωση η εξέταση θα ακυρωθεί.

 Οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών γνώσης ιταλικής γλώσσας, που χορηγούνται από το ιταλικό Πανεπιστήμιο για Αλλοδαπούς της Perugia, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη  τη

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

στο Goethe Institut, Βασ. Όλγας 66 - 54642 Θεσσαλονίκη. Η ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Οι υποψήφιοι, αφού καταβάλλουν τα σχετικά εξέταστρα, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στις εξετάσεις

από Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

online στην πλατφόρμα iicsalonicco.gr/iscrizioni ή αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων [28ης Οκτωβρίου] 47 - 10433  Αθήνα, μαζί με απόδειξη κατάθεσης των εξετάστρων και φωτοαντίγραφο ταυρότητας/διαβατηρίου, το σχετικό έντυπο κατάλληλα συμπληρωμένο, διαθέσιμο στην σελίδα https://iicsalonicco.gr/images/stories/attachments/SchedaIscrizioneCELI.pdf

Όσοι σε προηγούμενη εξεταστική είχαν μερική επιτυχία (πέρασαν ή τα γραπτά ή τα προφορικά) μπορούν να επανεξεταστούν, εντός ενός έτους, μόνο στο μέρος που δεν πέρασαν, κατόπιν εκ νέου εγγραφής και καταβολής μειωμένων εξετάστρων.

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475) και είναι: 

70 ευρώ Celi Impatto A1 (για ολόκληρη την εξέταση)

90 ευρώ Celi 1 (για ολόκληρη την εξέταση) 

110 ευρώ Celi 2,3,4,5 (για ολόκληρη την εξέταση) 

78 ευρώ μειωμένα εξέταστρα για επανάληψη γραπτών ή προφορικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου καθώς και το ακρώνυμο THE (παράδειγμα ΤΗΕ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ). 

Από 15 έως 22 Οκτωβρίου οι υποψήφιοι που έχουν γραφτεί στι εξετάσεις κατά την προβλεπόμενη περίοδο -δηλαδή από 15/9 έως 3/10- θα πρέπει να επιλέξουν την ημερομηνία και ώρα της προφορικής τους εξέτασης στο σχετικό on-line πρόγραμμα που θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα www.iicsalonicco.gr/iscrizioni  Όσοι δεν πραγματοποιήσουν την παραπάνω κράτηση θα καταχωρηθούν στο πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων από το αρμόδιο γραφείο του Ινστιτούτου και ενδεχόμενες αλλαγές θα γίνουν δεκτές κατ' εξαίρεση μετά από αίτηση προς τη Γραμματεία που θα συνοδεύεται από δικαιολογητικό έγγραφο.

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν γνώση του αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων στην πλατφόρμα www.iicsalonicco.gr/iscrizioni χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό αποτελεσμάτων.

Στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο και ένα μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας. Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικών ή άλλων βιβλίων ή φύλλων χαρτιού για σημειώσεις.

Το Πανεπιστήμιο για Αλλοδαπούς της Perugia θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων θα χορηγηθούν από το Πανεπιστήμιο και θα σταλούν στο Ιταλικό Ινστιτούτο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων.

 

Προσοχή
Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή στις εξετάσεις, θα πρέπει να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες δηλαδή

  1. να καταβληθούν τα εξέταστρα
  2. να συμπληρωθεί το έντυπο ή η online φόρμα εγγραφής (ο υποψήφιος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τα προσωπικά στοιχεία που αναγράφονται σ΄αυτά).

Οι ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2014 13:12
 
 

Νέο

Νέα Τμήματα

Σεμπτέμβριος 2014
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

 

Εγγραφές Online

Iscrizioni Online