Τελευταία Γεγονότα

Σα Μαϊ 12 - Σα Μαϊ 12
Γραπτές εξετάσεις CELI adolescenti
Δε Ιουν 25 - Δε Ιουν 25
Γραπτές εξετάσεις CIC
Home Ανακοινώσεις Comunicati CELI
Comunicati CELI
Ημερομηνίες των εξετάσεων CILS PDF Εκτύπωση

 

Οι εξετάσεις για την Πιστοποίηση CILS του Πανεπιστημίου για Ξένους της Σιένα διεξάγονται κατά τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ.

 

ΕΤΟΣ 2012

 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (Α1-Α2, Β1, Β2, Γ1,Γ2)

07 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (Α1-Α2, Β1, Β2, Γ1,Γ2)

06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 


ΕΤΟΣ 2013

 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (Α1-Α2, Β1, Β2, Γ1,Γ2)

06 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (Α1-Α2, Β1, Β2, Γ1,Γ2)

05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 
Εξετάσεις CELI Ιούνιος 2012 PDF Εκτύπωση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ CELI

Οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών γνώσης ιταλικής γλώσσας, που χορηγούνται από το ιταλικό Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia, θα διεξαχθούν στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης τη

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012


Οι προφορικές εξετάσεις θα αρχίσουν την επόμενη μέρα των γραπτών και θα διεξαχθούν σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Οι εγγραφές θα γίνουν από τις 26 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου 2012 κατά το ακόλουθο ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή ώρα 10.30-13.30 / Τετάρτη ώρα 17.00-20.00.

Για να γίνει η εγγραφή στις εξετάσεις C.E.L.I., οι ενδιαφερόμενοι πρέπει οπωσδήποτε να προβούν και στις δυο ακόλουθες ενέργειες:

 1. να καταβάλλουν τα σχετικά εξέταστρα που ανέρχονται στο ποσό των € 110, με κατάθεση στην Alpha Bank στο λογαρισμό όψεως αρ. του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης
 2. να καταθέσουν στο Ιταλικό Ινστιτούτο, μαζί με την απόδειξη της παραπάνω κατάθεσης, το ειδικό έντυπο συμμετοχής κατάλληλα συμπληρωμένο (στην περίπτωση της εγγραφής on-line συμπληρώνεται η σχετική φόρμα).

Όσοι, σε προηγούμενη εξεταστική, είχαν μερική επιτυχία (πέρασαν ή τα γραπτά ή τα προφορικά) μπορούν να επανεξεταστούν, εντός ενός έτους, μόνο στο μέρος που δεν πέρασαν, κατόπιν εκ νέου εγγραφής και καταβολής μειωμένων εξέταστρων που ανέρχονται στο ποσό των 78 Ευρώ.

 

Δυνατότητα on-line εγγραφής στην πλατφόρμα iicsalonicco.gr/iscrizioni

 

Από 17 έως 27 Μαϊου οι υποψήφιοι που έχουν γραφτεί στις εξετάσεις κατά την προβλεπόμενη περίοδο από 26/3 έως 6/4 θα πρέπει να επιλέξουν την ημερομηνία και ώρα της προφορικής τους εξέτασης στο σχετικό on-line πρόγραμμα διαθέσιμο στην πλατφόρμα iicsalonicco.gr/iscrizioni  Όσοι δεν πραγματοποιήσουν την παραπάνω κράτηση, θα καταχωρηθούν στο πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων από το αρμόδιο γραφείο του Ινστιτούτου και ενδεχόμενες αλλαγές θα γίνουν δεκτές κατ’εξαίρεση μετά από αίτηση προς τη Γραμματεία που θα συνοδεύεται από δικαιολογητικό έγγραφο.

Από την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν γνώση του προσωπικού αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων στην πλατφόρμα iicsalonicco.gr/iscrizioni χρησιμοποιώντας το σχετικό κωδικό πρόσβασης.

Στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο και ένα μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και όχι πλέον μολύβι όπως γινόταν μέχρι τώρα. Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικών ή άλλων βιβλίων ή φύλλων χαρτιού για σημειώσεις.

Το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων θα χορηγηθούν από το Πανεπιστήμιο και θα σταλούν στο Ιταλικό Ινστιτούτο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων.


Προσοχή

 • Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή στις εξετάσεις, θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία 1) και 2) (καταβολή εξέταστρων + κατάθεση/συμπλήρωση εντύπου). Οι ελλειπείς αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
 • Το ειδικό έντυπο συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος και αναλαμβάνει την ευθύνη για τα προσωπικά στοιχεία που σ΄αυτό αναγράφονται. Μετά την αποστολή των δεδομένων στο Πανεπιστήμιο, δεν θα είναι εφικτή καμμία αλλαγή.

 

 
Εξετάσεις CELI - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση

Από την εξεταστική περίοδο Μαρτίου 2012 οι υποψήφιοι θα πρέπει να σημειώσουν τις απαντήσεις τους στο σχετικό φύλλο απαντήσεων χρησιμοποιώντας μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και όχι πλέον μολύβι όπως γινόταν μέχρι τώρα.

 
Εξετάσεις CELI adolescenti PDF Εκτύπωση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
CELI adolescenti

Τα πιστοποιητικά γνώσης ιταλικής γλώσσας CELI adolescenti (CELI a) απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 13 έως 17 χρονών. Εξακριβώνεται μέσω εξετάσεων η ικανότητα χρήσης της ιταλικής σε καταστάσεις επικοινωνίας του εφήβου στο χώρο εργασίας καθώς και στο σχολικό περιβάλλον.

Επειδή απευθύνονται σε εφήβους τα κείμενα που χρησιμοποιούνται αντιστοιχούν στην ηλικία των υποψηφίων, τα ενδιαφέροντά τους, τα όσα γνωρίζουν για τον κόσμο και την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν καλύτερα συγκεκριμένα θέματα.

Οι εξετάσεις CELI για εφήβους ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες όσον αφορά στην προσέγγιση και τους στόχους.

Διεξάγονται μια φορά το χρόνο και διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα:
CELI 1 a - A2; CELI 2 a - B1; CELI 3 a - B2


Οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση των παραπάνω πιστοποιητικών, που χορηγούνται από το ιταλικό Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia, θα διεξαχθούν στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης το

Σάββατο 12 Μαϊου 2012

Οι ημερομηνίες των προφορικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν σ’αυτή την ιστοσελίδα με την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Οι εγγραφές θα γίνουν από τη Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012, κατά το ακόλουθο ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή ώρα 10.30-13.30 / Τετάρτη απόγευμα ώρα 17.00-20.00.

Για να γίνει η εγγραφή στις εξετάσεις CELI a, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει οπωσδήποτε να προβούν και στις δυο ακόλουθες ενέργειες:

 1. να καταβάλλουν τα σχετικά εξέταστρα που ανέρχονται στο ποσό των € 110, με ονομαστική κατάθεση στην Alpha Bank στο λογαρισμό όψεως αρ. του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης
 2. να καταθέσουν στο Ιταλικό Ινστιτούτο, μαζί με την απόδειξη της παραπάνω κατάθεσης, το ειδικό έντυπο συμμετοχής κατάλληλα συμπληρωμένο.

 

Δυνατότητα on-line εγγραφής από την πλατφόρμα iicsalonicco.gr/iscrizioni

 

Από την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν γνώση του αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων στην πλατφόρμα iicsalonicco.gr/iscrizioni χρησιμοποιώντας το προσωπικό κωδικό που θα τους δοθεί κατά την εγγραφή τους στις εξετάσεις.

 

Στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο και ένα μαύρο μολύβι μαλακό (ΗΒ). Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικών ή άλλων βιβλίων ή φύλλων χαρτιού για σημειώσεις.

Το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων θα χορηγηθούν από το Πανεπιστήμιο και θα σταλούν στο Ιταλικό Ινστιτούτο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων.

Προσοχή

 • Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή στις εξετάσεις, θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία 1) και 2) (καταβολή εξέταστρων + κατάθεση εντύπου). Οι ελλειπείς αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
 • Το ειδικό έντυπο συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος και αναλαμβάνει την ευθύνη για τα προσωπικά στοιχεία που σ΄αυτό αναγράφονται. Μετά την αποστολή των δεδομένων στο Πανεπιστήμιο, δεν θα είναι εφικτή καμμία αλλαγή.
 
Εξετάσεις CIC PDF Εκτύπωση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
CIC

Τα πιστοποιητικά γνώσης της ιταλικής εμπορικής γλώσσας (CIC μέσου επιπέδου και CIC προχωρημένου επιπέδου) απευθύνονται σε άτομα που εργάζονται, ή σκοπεύουν να εργαστούν, σε επιχειρήσεις ή σε τομείς οργάνωσης επιχειρήσεων όπου απαιτείται η γνώση της ιταλικής γλώσσας.

Ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες όσον αφορά στην προσέγγιση και τους στόχους και τις αρχές που θεσπίστηκαν στα πλαίσια της μελέτης των γλωσσών για ειδικούς σκοπούς.

Οι εξετάσεις CIC διεξάγονται μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Ιούνιο, και διαρθρώνονται σε δύο επίπεδα:

 • CIC Intermedio (επίπεδο B1)
 • CIC Avanzato (επίπεδο Γ1)

 


Οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση των παραπάνω πιστοποιητικών, που χορηγούνται από το ιταλικό Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia, θα διεξαχθούν στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης το

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Οι ημερομηνίες των προφορικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν σ’αυτή την ιστοσελίδα με την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Οι εγγραφές θα γίνουν από την Τρίτη 17 έως και την Τρίτη 24 Απριλίου 2012, κατά το ακόλουθο ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή ώρα 10.30-13.30 / Τετάρτη απόγευμα ώρα 17.00-20.00.

Για να γίνει η εγγραφή στις εξετάσεις CIC, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει οπωσδήποτε να προβούν και στις δυο ακόλουθες ενέργειες:

 1. να καταβάλλουν τα σχετικά εξέταστρα που ανέρχονται στο ποσό των € 110, με ονομαστική κατάθεση στην Alpha Bank στο λογαρισμό όψεως αρ. του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης
 2. να καταθέσουν στο Ιταλικό Ινστιτούτο, μαζί με την απόδειξη της παραπάνω κατάθεσης, το ειδικό έντυπο συμμετοχής κατάλληλα συμπληρωμένο.

 

Δυνατότητα on-line εγγραφής από την πλατφόρμα iicsalonicco.gr/iscrizioni

 

Από την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν γνώση του αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων στην πλατφόρμα iicsalonicco.gr/iscrizioni χρησιμοποιώντας το προσωπικό κωδικό που θα τους δοθεί κατά την εγγραφή τους στις εξετάσεις.

 

Στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο και ένα μαύρο μολύβι μαλακό (ΗΒ). Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικών ή άλλων βιβλίων ή φύλλων χαρτιού για σημειώσεις.

Το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων θα χορηγηθούν από το Πανεπιστήμιο και θα σταλούν στο Ιταλικό Ινστιτούτο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων.

Προσοχή

 • Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή στις εξετάσεις, θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία 1) και 2) (καταβολή εξέταστρων + κατάθεση εντύπου). Οι ελλειπείς αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
 • Το ειδικό έντυπο συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος και αναλαμβάνει την ευθύνη για τα προσωπικά στοιχεία που σ΄αυτό αναγράφονται. Μετά την αποστολή των δεδομένων στο Πανεπιστήμιο, δεν θα είναι εφικτή καμμία αλλαγή.
 
Εξετάσεις CELI - Μάρτιος 2012 PDF Εκτύπωση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ CELI

Οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών γνώσης ιταλικής γλώσσας, που χορηγούνται από το ιταλικό Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia, θα διεξαχθούν στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης για τα επίπεδα CELI 1, CELI 2, CELI 3 το

Σάββατο 10 Μαρτίου 2012


Οι ημερομηνίες των προφορικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν σ’αυτή την ιστοσελίδα με την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Οι εγγραφές θα γίνουν από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012, κατά το ακόλουθο ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή ώρα 10.30-13.30 / Τετάρτη απόγευμα ώρα 17.00-20.00.

Θα δοθεί παράταση έως Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου.

Για να γίνει η εγγραφή στις εξετάσεις C.E.L.I., οι ενδιαφερόμενοι πρέπει οπωσδήποτε να προβούν και στις δυο ακόλουθες ενέργειες:

 1. να καταβάλλουν τα σχετικά εξέταστρα που ανέρχονται στο ποσό των € 110, με ονομαστική κατάθεση στην Alpha Bank στο λογαρισμό όψεως αρ. του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης
 2. να καταθέσουν στο Ιταλικό Ινστιτούτο, μαζί με την απόδειξη της παραπάνω κατάθεσης, το ειδικό έντυπο συμμετοχής κατάλληλα συμπληρωμένο

Όσοι, σε προηγούμενη εξεταστική, είχαν μερική επιτυχία (πέρασαν ή τα γραπτά ή τα προφορικά) μπορούν να επανεξεταστούν, εντός ενός έτους, μόνο στο μέρος που δεν πέρασαν, κατόπιν εκ νέου εγγραφής και καταβολής μειωμένων εξέταστρων που ανέρχονται στο ποσό των 78 Ευρώ.

 

Δυνατότητα on-line εγγραφής από την πλατφόρμα iicsalonicco.gr/iscrizioni

 

Από την Τρίτη 28 Φεβουαρίου 2012 οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν γνώση του αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων στην πλατφόρμα iicsalonicco.gr/iscrizioni χρησιμοποιώντας το προσωπικό κωδικό που θα τους δοθεί κατά την εγγραφή τους στις εξετάσεις.

Στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο και ένα μαύρο μολύβι μαλακό (ΗΒ). Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικών ή άλλων βιβλίων ή φύλλων χαρτιού για σημειώσεις.

Το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων θα χορηγηθούν από το Πανεπιστήμιο και θα σταλούν στο Ιταλικό Ινστιτούτο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων.


Προσοχή

 • Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή στις εξετάσεις, θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία 1) και 2) (καταβολή εξέταστρων + κατάθεση εντύπου). Οι ελλειπείς αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
 • Το ειδικό έντυπο συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος και αναλαμβάνει την ευθύνη για τα προσωπικά στοιχεία που σ΄αυτό αναγράφονται. Μετά την αποστολή των δεδομένων στο Πανεπιστήμιο, δεν θα είναι εφικτή καμμία αλλαγή.

 

 
Παραλαβή πιστοποιητικών CELI PDF Εκτύπωση

 

Τα πιστοποιητικά γνώσης ιταλικής γλώσσας CELI της εξεταστικής Νοεμβρίου 2011 είναι διαθέσιμα για παραλαβή.

 

Η παραλαβή μπορεί να γίνει από Δευτέρα έως Παρασεκυή ώρες 10:30-13:30 και το απόγευμα της Τετάρτης ώρες 17:00-20:00

 


 
Απρίλιος 2012
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

 

Εγγραφές Online

Iscrizioni Online